Articles

Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine

Tetiana Kolomoiets, Nelli Tsybulnyk, Oleksandr Moroz, Vitaliy Prymachenko, Vadym Khashev

1279    695