Articles

Medication market performance analysis with help of Analytic Hierarchy Processing

Vladislav Trubnikov, Artur Meynkhard, Kristina Shvandar, Oleg Litvishko, Valery Titov

1873    1164