Articles

Transparency of credit institutions

Roman P. Bulyga, Alexey A. Sitnov, Liudmila V. Kashirskaya, Irina V. Safonova

1808    1045


Development of electronic banking: a case study of Ukraine

Valentyna Yakubiv, Ruslana Sodoma, Oksana Hrytsyna, Natalia Pavlikha, Tetiana Shmatkovska, Iryna Tsymbaliuk, Olga Marcus, Iryna Brodska

3572    2232